30. november 2023

Sommerskolen på Karmøy og covid-19

Covid-19-pandemien har foreløpig ikke sluppet taket så mye som vi skulle ønske. Derfor vil noen restriksjoner og forskrifter også gjelde på Sommerskolen denne gangen.

Akkurat hvor strenge tiltakene er når vi kommer til august, tør vi ikke gjette på. Men alle bør være klar over at noen restriksjoner vil gjelde også for Sommerskolen på Karmøy;

Generelt smittevern:

–          Deltakere som har symptomer, skal ikke møte opp på Sommerskolen!

–          Foresatte som har symptomer, skal ikke komme til folkehøgskolen eller på konserten!

–          Husk å holde god avstand, både under øvelser, konserter og i pauser

–          Ingen skal låne andres instrumenter eller notestativ. Pianoet skal kun spilles på av instruktørene

–          Husk god håndhygiene – håndvask og desinfeksjon

–          Husk å hoste eller nyse i albuen

Kohorter på Sommerskolen

Kohort-tankegangen må etter all sannsynlighet dessverre videreføres på Sommerskolen. Det blir mulig å sosialisere på tvers av kohortene også, men husk på avstand og smittevern!

Måltider, huskonserter etc.

Hvilke restriksjoner som gjelder når vi kommer til august, er ikke godt å spå. Siden her vil oppdateres i forkant av kurset, og hva som gjelder under Sommerskolen blir opplyst om ved kursstart. Følg ledernes beskjeder ?

Det kan tenkes at det vil gjelde restriksjoner på måltider, valgfag, orkesterøvelser, konserter etc.

Foresatte som ønsker å komme innom

Alle foresatte som ønsker å komme innom underveis på kurset, må avklare dette med kursleder, selv om det bare skulle være å levere noe som er glemt igjen hjemme. Unntaket er de som vi har avtalt skal hjelpe til på fastsatte tidspunkter. Vi tillater dessverre ikke eksterne publikummere på huskonsertene i år.

Deltakere som blir syke underveis

Deltakere som måtte bli sjuke underveis, vil bli isolert og foresatte informert. Det er en lege til stede på kurset.

Smittesporing

Vi må være veldig nøye med hvem som er til stede når dette året. De som er satt opp på dugnadsvakter, er registrert, alle andre må avklares med kursleder.

Avslutningsforestilling og avslutning

Hvilke restriksjoner som gjelder for avslutningsforestillingen, informeres om i starten av juli. Det kan tenkes at det er restriksjoner både på antall publikum og antall solgte billetter pr. deltaker. Tidspunkt for når billetter legges ut for salg, blir offentliggjort i forkant.

Vi vil sannsynligvis streame konserten i år, og det blir også mulig å kjøpe DVD med forestilling, valgfagskonserten og bilder i etterkant.

Etter konserten følges deltakerne ut til riktig rom, og kan bli hentet i foajeen.