21. april 2024

Styret

Styret i Rogaland Ungdomssymfoniorkester (RUSO) består av
– Marit Bjordal, styreleder KONTAKT
– Bengt Norbakken
– Rolf Martin Strand
– Bjørn F. Nilssen
– Connie Heigre (orkesterrep.)
– Sondre Scheffler (orkesterrep.)

Bastien Ricquebourg er orkesterets musikalsk leder og dirigent.

Sindre Lyslo er daglig leder KONTAKT