19. juni 2021

Planer for RUSO

Vi håper veldig på at skoleåret 2021-2022 ikke blir like preget av pandemi som de to siste skoleårene har blitt. Vi planlegger 7 øvingshelger i skoleåret:
10.-12.september
29.-31.oktober
19.-21.november
14.-16.januar
4.-6.februar (Kjempeseminaret)
18.-20.mars
22.-24.april

På i hvert fall tre av disse samlingene planlegges det konserter. Mer info kommer.