19. januar 2022

Planer for RUSO

Vi håper veldig på at skoleåret 2021-2022 ikke blir like preget av pandemi som de to siste skoleårene har blitt. Vi planlegger 6 øvingshelger i skoleåret:
10.-12.september
29.-31.oktober
19.-21.november
14.-16.januar
4.-6.februar (Kjempeseminaret)
18.-20.mars
22.-24.april

På noen av disse samlingene planlegges det konserter. Mer info kommer.

Vår dirigent gjennom 6 år, Bastien, har fått nye og endrede arbeidsoppgaver, og har derfor avsluttet engasjementet med RUSO. Vi er i gang med å få tak i en erstatter, men det er en prosess som tar tid, og første planlagte øvingshelg 10.-12.september må dessverre avlyses. Vi planlegger med at resten av året skal gå som planlagt. Vi takker Bastien for fine år med orkesteret og ønsker lykke til videre!