30. november 2023

Om RUSO

 • Roglaand Ungdomssymfoniorkester (RUSO) er et regionalt tilbud til ungdommer fra 13 år og oppover, og medlemmene kommer fra de fleste kommunene i Rogaland
 • RUSO har 4-5 øvingshelger i året, flere av dem med konsert
 • RUSO har dyktige dirigenter, som også jobber med flere andre orkestre, både i Norge og i utlandet
 • RUSO har dyktige gruppeinstruktører på alle instrumenter
 • RUSO drar av og til på utenlandsturer og deltar på festivaler. Av og til samarbeider vi også med andre norske orkestre
 • Å spille i RUSO er kjekt, både musikalsk og sosialt. Mange av helgene er det felles overnatting
 • I RUSO spiller man et annet repertoar enn man gjør i de lokale orkestrene
 • RUSO ble re-etablert av UNOF Rogaland i 2004
 • Det forventes at foresatte stiller opp på dugnad i forbindelse med øvingshelgene
 • RUSO er også på facebook: https://www.facebook.com/rogungsymf
 • RUSO-logoen ble laget av et tidligere orkestermedlem – Lars Sollesnes: