19. januar 2022

Nye medlemmer

Rogaland Ungdomssymfoniorkester (RUSO) består av spilleglade ungdommer født senest i 2008. Det er ikke opptaksprøvespill til orkesteret, men spillelæreren din må bekrefte at du oppfyller kompetansekravene som står listet opp under. Orkesteret har 5-6 helgesamlinger i året, noen av dem med felles overnatting.

Vår nye dirigent er Ebbe Sivertsen. Han var med på samlingen 29.-31.oktober, og gleder seg til fortsettelsen 🙂

Planer for skoleåret 2021-2022
Vi håper veldig på at dette skoleåret blir mindre preget av pandemi og sånt, og planlegger med følgende samlinger:
HØST: 10.-12.september, 29.-31.oktober, 19.-21.november
VÅR: 14.-16.januar, 4.-6.februar (Kjempeseminaret), 18.-20.mars, 22.-24.april

Er du usikker på om RUSO er noe for deg? Bli med på en øvingshelg og se hvor kjekt det er før du bestemmer deg! 🙂

Lurer du på noe du ikke finner svar på her? Send en epost, så kan vi svare 🙂

Lenke til søknadsskjema finner du nederst på denne siden.

Kompetansekrav:
Strykere må være kjent med tonearter opp til 4# og 3b
Fiolinister må kunne spille stødig opp til 3.posisjon (posisjonsspill lenger opp vil forekomme)
Bratsjister må kunne spille stødig opp til 3.posisjon
Cellister må kunne spille stødig i 1.-4.posisjon samt tommelposisjon. Må ha kjennskap til c-nøkkel
Kontrabassister må kunne spille stødig opp til 4.posisjon

Messingblåsere må være kjent med tonearter opp til 4 fortegn, og ha et register på minst 2,5 oktaver. Transponering vil forekomme. Dypmessing må ha kjennskap til f-nøkkel

Treblåsere må være kjent med tonearter opp til 4 fortegn, og ha et register på minst 2,5 oktaver. Transponering vil forekomme.

Slagverkere må ha kjennskap til stemming av pauker, samt til melodisk sklagverk.

Spillelærer kan sende bekreftelse på at du oppfyller disse kravene på sms til tlf. 905 04 788 eller på epost.

Ordensregler og retningslinjer
– Sørg for å være godt forberedt til samlingen
– Møt opp i god tid før øvelsen starter
– I RUSO-helgene skal RUSO prioriteres. Bytt bort arbeidshelger og andre aktiviteter
– Dersom du ikke kan være med en øvingshelg, gi beskjed i god tid
– Dersom du blir sjuk en øvingshelg, gi beskjed til Sindre på sms
– Under øvingshelgene tar man vare på hverandre, og sørger for at alle har det bra
– Gi beskjed til en av lederne om du forlater området
– Bruk av alkohol eller andre rusmidler er ikke tillatt under samlinger eller turer. Røyking skjer utenfor kursområdet.

Medlemskontingent
Medlemskontingenten i RUSO er kr. 1500,- pr. halvår. Dette er en medlemskontingent, ikke en deltakeravgift pr. samling, følgelig får man ikke fratrekk i kontingenten om man ikke kan være med på alle samlingene.

De Unges Orkesterforbund har en god forsikringsavtale hvor medlemmene kan få rimelig instrumentforsikring. Denne kan også RUSOs medlemmer benytte. Ta kontakt for mer informasjon.

SEND SØKNAD HER