19. juni 2021

Nye medlemmer

Rogaland Ungdomssymfoniorkester (RUSO) består av spilleglade ungdommer født senest i 2007. Det er ikke opptaksprøvespill til orkesteret, men spillelæreren din må bekrefte at du oppfyller kompetansekravene som står listet opp under. Orkesteret har 5-6 helgesamlinger i året, noen av dem med felles overnatting.

Planer for våren 2021
Planene for våren er under stadig revidering – på grunn av pandemi og sånt har vi måttet avlyse de planlagte helgesamlingene i vår. Vi håper at vi får til en øvingshelg enten siste helg i mai eller andre helg i juni. Her blir det mulig for nye medlemmer å prøve en RUSO-helg før dere avgjør om det er noe for dere eller ikke.

Lenke til søknadsskjema finner du nederst på denne siden.

Kompetansekrav:
Strykere må være kjent med tonearter opp til 4# og 3b
Fiolinister må kunne spille stødig opp til 3.posisjon (posisjonsspill lenger opp vil forekomme)
Bratsjister må kunne spille stødig opp til 3.posisjon
Cellister må kunne spille stødig i 1.-4.posisjon samt tommelposisjon. Må ha kjennskap til c-nøkkel
Kontrabassister må kunne spille stødig opp til 4.posisjon

Messingblåsere må være kjent med tonearter opp til 4 fortegn, og ha et register på minst 2,5 oktaver. Transponering vil forekomme. Dypmessing må ha kjennskap til f-nøkkel

Treblåsere må være kjent med tonearter opp til 4 fortegn, og ha et register på minst 2,5 oktaver. Transponering vil forekomme.

Slagverkere må ha kjennskap til stemming av pauker, samt til melodisk sklagverk.

Spillelærer kan sende bekreftelse på at du oppfyller disse kravene på sms til tlf. 905 04 788 eller på epost.

Ordensregler og retningslinjer
– Sørg for å være godt forberedt til samlingen
– Møt opp i god tid før øvelsen starter
– I RUSO-helgene skal RUSO prioriteres. Bytt bort arbeidshelger og andre aktiviteter
– Dersom du ikke kan være med en øvingshelg, gi beskjed i god tid
– Dersom du blir sjuk en øvingshelg, gi beskjed til Ljiljana på sms
– Under øvingshelgene tar man vare på hverandre, og sørger for at alle har det bra
– Gi beskjed til en av lederne om du forlater området
– Bruk av alkohol eller andre rusmidler er ikke tillatt under samlinger eller turer. Røyking skjer utenfor kursområdet.

Medlemskontingent
Medlemskontingenten i RUSO er kr. 1500,- pr. halvår. Dette er en medlemskontingent, ikke en deltakeravgift pr. samling, følgelig får man ikke fratrekk i kontingenten om man ikke kan være med på alle samlingene.

De Unges Orkesterforbund har en god forsikringsavtale hvor medlemmene kan få rimelig instrumentforsikring. Denne kan også RUSOs medlemmer benytte. Ta kontakt for mer informasjon.

SEND SØKNAD HER