27. november 2021

Info til medlemmene

Her legges det ut informasjon om helgesamlingene og annen relevant informasjon. Info sendes også på epost, og legges ut på Facebook-gruppen til orkesteret.

Vår dirigent gjennom 6 år, Bastien, har fått nye og endrede arbeidsoppgaver, og har derfor avsluttet engasjementet med RUSO. Vi er i gang med å få tak i en erstatter, men det er en prosess som tar tid, og første planlagte øvingshelg 10.-12.september må dessverre avlyses. Vi planlegger med at resten av året skal gå som planlagt. Vi takker Bastien for fine år med orkesteret og ønsker lykke til videre!

Ordensregler og retningslinjer
– Sørg for å være godt forberedt til samlingen
– Møt opp i god tid før øvelsen starter
– I RUSO-helgene skal RUSO prioriteres. Bytt bort arbeidshelger og andre aktiviteter
– Dersom du ikke kan være med en øvingshelg, gi beskjed i god tid
– Dersom du blir sjuk en øvingshelg, gi beskjed til Sindre på sms
– Under øvingshelgene tar man vare på hverandre, og sørger for at alle har det bra
– Gi beskjed til en av lederne om du forlater området
– Bruk av alkohol eller andre rusmidler er ikke tillatt under samlinger eller turer. Røyking skjer utenfor kursområdet.