4. oktober 2023

Styret

Styret i UNOF Rogaland består av
– Helene Barkved (Sandnes), styreleder KONTAKT
– Robert Wilford (Sandnes), styremedlem
– Ola Christian Bårdsen (Tysvær), styremedlem
– Oda Ravndal (Stavanger), styremedlem
– Bengt Norbakken (Sandnes), styremedlem
– Sigrid Engelsen Rostad (Sandnes), ungdomsmedlem
– Julie T. Falkenberg-Nilsen (Sandnes), ungdomsmedlem

Sindre Lyslo er daglig leder i en deltidsstilling KONTAKT