30. november 2023

Støtte til deltakelse

Det er mulig å søke om støtte til deltakeravgiften på UNOF Rogalands aktiviteter – Sommerskolen på Karmøy, Kjempeseminaret og Rogaland Ungdomssymfoniorkester.

Støtteordningen er opprettet etter modell av De Unges Orkesterforbunds (UNOF) støtteordning Orkester for alle. Målsetningen er at familiens økonomi ikke skal sette begrensninger på barn og ungdoms deltakelse på våre arrangementer.

Man kan søke om å få dekket
– deler av deltakeravgiften til Sommerskolen på Karmøy
– deler av deltakeravgiften til Kjempeseminaret
– deler av medlemskontingenten til RUSO

Søknad må sendes inn på eget skjema og begrunnes. Støtte fremkommer som fratrekk på faktura.

Søknader behandles fortløpende, men med følgende «hovedsøknadsfrister»:
– 1.juni (Sommerskolen på Karmøy
– 1.september (RUSO høstsemester)
– 1.januar (Kjempeseminaret og RUSO vårsemester)

Her finner du søknadsskjemaet.