21. april 2024

Om oss

Korte fakta om De Unges Orkesterforbund (UNOF) Rogaland:

HVEM OG HVA?
– 15 medlemsorkestre i Rogaland, med totalt over 500 spillende medlemmer
– Arrangerer Kjempeseminaret i februar hvert år
– Arrangerer Sommerskolen på Karmøy i august hvert år
– Driver Rogaland Ungdomssymfoniorkester (RUSO) med ca 6 helgesamlinger pr år
– Totalt ca 400 deltakere på arrangementene gjennom året
– Hjelper medlemsorkestrene ved behov
– Styret består av 7 personer som gjør dette på fritiden sin
– Har ansatt en daglig leder i en liten deltidsstilling
– Er avhengige av dugnadshjelp og økonomisk støtte for å gjennomføre arrangementene
– Årsmøte i mars hvert år

HVORFOR?
– UNOF Rogaland ønsker at musikktilbudet til barn og ungdom i Rogaland skal være størst mulig, og at flest mulig skal få oppleve gleden ved samspill og det sosiale i orkester
– Målsetningen med aktivitetene våre er å spre spilleglede, og å inspirere og motivere de unge musikantene til videre arbeid med instrumentene sine