4. oktober 2023

Årsmøte

Årsmøtet 2021 ble avholdt onsdag 17.mars.

På årsmøtet ble det valgt nytt styre og lagt planer for det kommende året.

Årsmøtet 2022 er ikke fastsatt enda, men innkalling kommer 4 uker før.

Vi oppfordrer alle medlemsorkestrene til å delta på årsmøtet. Dette er kretsens høyeste organ, og her kan medlemmene si hva de mener om hvordan UNOF Rogaland bør arbeide.