30. november 2023

Rapporter

Kjempeseminaret 2020 ble arrangert i dagene 31.januar – 2.februar. Rundt 220 fornøyde deltakere var med, fordelt på fem orkestre, og konserten ble flott 🙂