21. april 2024

Ny dirigent i RUSO!

Ebbe Sivertsen har jobbet som trombonist i SSO siden 1990. Ved siden av dette har han undervist ved musikklinjen i Stavanger siden den ble startet. Han har dirigert flere korps og vært fast tilknyttet NMFs sommermusikkskole, både som lærer, dirigent og musikalsk leder. Ebbe arrangerer og komponerer også ved siden av å være aktiv med beachvolleyball og innebandy. RUSO blir en ny utfordring som han gleder seg til å ta fatt på.