21. april 2024

Dirigentbytte

Vår dirigent gjennom 6 år, Bastien, har fått nye og endrede arbeidsoppgaver, og har derfor avsluttet engasjementet med RUSO. Vi er i gang med å få tak i en erstatter, men det er en prosess som tar tid, og første planlagte øvingshelg 10.-12.september må dessverre avlyses. Vi planlegger med at resten av året skal gå som planlagt. Vi takker Bastien for fine år med orkesteret og ønsker lykke til videre!